Thursday, August 23, 2012

Laporan Perjumpaan 7


Nama Aktiviti                 :   Explorace

Tarikh                           :   13/6/2012

Masa                             :   12.45pm – 2.25pm

Tempat                          :   2 Mutiara

Kehadiran                      :   54/56

Nama Guru Penasihat   :   1. Pn Tey Siew Yong
                                        2. Pn Ong Voon Min

Laporan Aktiviti  :

                Pada hari ini, persatuan Bahasa Cina telah mengadakan aktiviti tersebut. Ahli-ahli pesatuan telah dibahgikan kepada 6 kumpulan. Semua ahli telah memberikan kerjasama yang secukupnya .

Hasil Aktiviti       :
               
                Aktiviti tersebut telah dijalankan dengan lancar. Ahli persatuan Bahasa Cina dapat memupuk sifat kerjasama dan saling membantu.  

Laporan Perjumpaan 6


Nama Aktiviti                 :   Peribahasa

Tarikh                           :   9/5/2012

Masa                             :   2.25pm – 4.00pm

Tempat                          :   2 Mutiara

Kehadiran                      :   54/56

Nama Guru Penasihat   :   1. Pn Tey Siew Yong
                                        2. Pn Ong Voon Min

Laporan Aktiviti  :

                Pada hari ini, persatuan Bahasa Cina telah member peluang kepada ahli-ahli untuk menyertai aktiviti yang berkaitan dengan peribahasa.

Hasil Aktiviti       :
               
                Aktiviti tersebut telah dijalankan dengan lancar. Ahli persatuan Bahasa Cina dapat mengetahui lebih banyak peribahasa.

Laporan Perjumpaan 5


Nama Aktiviti                 :   Perbahasan

Tarikh                           :   25/4/2012

Masa                             :   12.45pm - 2.15pm

Tempat                          :   2 Mutiara

Kehadiran                      :   55/56

Nama Guru Penasihat   :   1. Pn Tey Siew Yong
                                       2. Pn Ong Voon Min

Laporan Aktiviti  :

           Ahli-ahli  telah dibahagi kepada 6 kumpulan.  Seterusnya, latihan perbahasan telah dijalankan. Mereka diberi pendedahan tentang teknik-teknik perbahasan. Perjumpaan pada hari ini dijalankan dengan lancer.

Hasil Aktiviti       :

Perjumpaan dijalankan dengan lancar. Ahli-ahli dapat belajar teknik-teknik perbahasan.

Laporan Perjumpaan 4


Nama Aktiviti                 :   Gotong- royong Perdana

Tarikh                           :   31/3/2012

Masa                             :   8.00 am – 12.00 am

Tempat                          :   2 Mutiara

Kehadiran                      :   56/56

Nama Guru Penasihat   :   1. Pn Tey Siew Yong
                                        2. Pn Ong Voon Min

Laporan Aktiviti  :

                Pada hari ini, ahli-ahli persatuan Bahasa Cina telah menjalankan aktiviti gotong-royong di kawasan sekola. Hal ini adalah untuk membersihkan dan menceriakan kawasan sekolah. Semua ahli telah member kerjasama yang secukupnya.

Hasil Aktiviti       :
               
                Aktiviti gotong-royong pada hari tersebut  telah dijalankan dengan lancer. Kawasan sekolah telah menjadi lebih bersih dan ceria.

Laporan Perjumpaan 3


Nama Aktiviti                 :   Membuat tong sampah kitar semula

Tarikh                           :   29/2/2012

Masa                             :   12.45pm – 2.05pm

Tempat                          :   2 Mutiara

Kehadiran                      :   53/56

Nama Guru Penasihat   :   1. Pn Tey Siew Yong
                                        2. Pn Ong Voon Min

Laporan Aktiviti  :

                Pada hari ini, persatuan Bahasa Cina telah menjalankan aktiviti membuat tong sampah dengan menggunakan surat khabar dan beg plastik. Ahli-ahli persatuan ini telah dibahagikan kepada 2 kumpulan besar. Semua ahli persatuan telah mengamalkan sikap kerjasama dengan sebaik-baiknya.

Hasil Aktiviti       :

Perjumpaan dijalankan dengan lancar. Ahli-ahli telah dapat menggunakan surat khabar dan beg plastik untuk membuat tong sampah.

Laporan Perjumpaan 2


Nama Aktiviti                 :   Perbahasan

Tarikh                           :   15/2/2012

Masa                             :   8.30 am – 9.20am

Tempat                          :   2 Mutiara

Kehadiran                      :   54/56

Nama Guru Penasihat   :   1. Pn Tey Siew Yong
                                       2. Pn Ong Voon Min

Laporan Aktiviti  :

           Ahli-ahli  telah dibahagi kepada 6 kumpulan.  Seterusnya, latihan perbahasan telah dijalankan. Mereka diberi pendedahan tentang teknik-teknik perbahasan. Perjumpaan pada hari ini dijalankan dengan lancer.

Hasil Aktiviti       :

Perjumpaan dijalankan dengan lancar. Ahli-ahli dapat belajar teknik-teknik perbahasan.

Laporan Perjumpaan 1

Nama Aktiviti                 :   Mesyuarat Agong

Tarikh                           :   1/2/2012

Masa                             :   12.05 - 1.25 petang

Tempat                          :   2 Mutiara

Kehadiran                      :   56/56

Nama Guru Penasihat   :   1. Pn Tey Siew Yong
                                       2. Pn Ong Voon Min

Laporan Aktiviti  :

Mesyuarat Agong  telah dijalankan di 2 Mutiara pada pukul 12.05 hingga 1.25petang. Pelbagai aktiviti telah dijalankan seperti pembentukan AJK hidup dan pembahagian kumpulan. Yuran  telah ditetapkan sebanyak RM 2 bagi setiap ahli.


Hasil Aktiviti       :

Perjumpaan dijalankan dengan lancar. Ahli-ahli telah dibahagikan kepada 6 kumpulan. AJK hidup telah dibentuk dan yuran telah ditetapkan.